Склад ради молодих учених

Image was here...

Адміністрація Ради:

Голова – к.б.н. Поліщук Олександр (відділ мембранології і фітохімії): mrpolishchuk@gmail.com
Заступник голови – к.б.н. Давидов Денис (відділ геоботаніки та екології фітосистем): davydov-botany@yandex.ru
Секретар – Шапошникова Анастасія (відділ геоботаніки та екології фітосистем): shaposhnikova.nastya@yandex.ru

Члени ради:

Березовська Вікторія (відділ фікології): betulaceae@ukr.net
Бриков Василь, к.б.н. (відділ клітинної біології та анатомії): vbrykov@gmail.com
Винокуров Денис (відділ геоботаніки та екології фітосистем): phytosocio@ukr.net
Єременко Наталія (відділ геоботаніки та екології фітосистем): nathaly5755@gmail.com
Жупанов Іван (відділ клітинної біології та анатомії): vanabis@list.ru
Зикова Марія, к.б.н. (відділ мікології), zykova.masha@gmail.com
Капець Надія (відділ ліхенології та бріології): kapets90@mail.ru
Карпюк Тетяна (відділ систематики та флористики судинних рослин): tan.karpiuk@gmail.com
Клименко Олена, к.б.н. (відділ клітинної біології та анатомії): li_grey@mail.ru
Кривошея Ольга (відділ фікології): olha_krivosheia@ukr.net
Розенбліт Юлія (відділ геоботаніки та екології фітосистем): yuliya.rozenblit@gmail. com
Садогурська Соф’я (відділ фікології): s.sadogurska@gmail.com
Чусова Ольга (відділ геоботаніки та екології фітосистем): olgachusova28@gmail.com
Галеб Аль-Маалі (відділ мікології): galeb.almaali@gmail.com