Young Scientists Council

of the M.G. Kholodny Institute of Botany of NASU

 

Home

Young Scientists Council Staff

Conferences

"Advances in botany and ecology" - 2016

Registration form

Books of Abstracts

Contact information

ukr   rus   eng

 

      Session "Vascular (higher) plants"

1) Evaluation of the prospects of okra (Hibiscus esculentus L.) cultivation in eastern Ukraine
Yaroshko Olha Mikolaivna, 90tiger90@mail.ru, Institute of Cell Biology and Genetic Engineering

2) Спонтанна рослинність Немирівського, Печерського та Сокілецького парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
Ковтонюк Анна Іванівна, anna-hloris@yandex.ua, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

3) Фенологічний розвиток рослин високорослих сортів Iris hybrida hort. в Лісостепу України
Скрипка Ганна Іванівна, anna_skripka@bigmir.net, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

4) Структура флори Полігону захоронення гексахлорбензолу за відношенням до едафічних факторів (Івано-Франківська область)
Рудейчук-Кобзєва Мар`яна Ярославівна, biologym@ukr.net, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

5) Ураження хворобами та пошкодження шкідниками представників роду Alnus
Горелов Алексей Александрович, dopamin@bk.ru, НБС

6) Аналіз багаторічної динаміки надземної фітомаси рослинності асканійського степу за спонтанної динаміки та постпірогенного відновлення
Гофман Орися Петрівна, gofman.orusia@mail.ru, Біосферний заповідник

7) Декоративність дрібноквіткових ломиносів (рід Clematis L.)
Ковалишин Ірина Богданівна, ira_kovalyshyn@ukr.net, НУБіП України

8) Синтаксономія заплавних лісів басейну р. Савранки
Польовий Євген Вадимович, nice__job@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

9) Папоротеподібні наскельних угруповань флори України
Безсмертна Олеся Олексіївна, olesya.bezsmertna@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10) Інвазійні види у рослинних угрупованнях півночі Луганської області
Чусова Ольга Олександпівна, olgachusova28@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

11) Гібриди і гібридогенні види: порушники чіткого порядку у природі
Ольшанський Ігор Григорович, olshansky1982@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

12) Синтаксономія лучної рослинності долини річки Случ
Ольшевська Інна Анатоліївна, olshevska_16@bigmir.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

13) Ценотична диференціація степової та пустельної рослинності Республіки Калмикія
Винокуров Денис Сергійович, phytosocio@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

14) Поширення Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. на рівнинній Україні в аллереді–голоцені
Карпюк Тетяна Сергіївна, tan.karpiuk@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

15) Синтаксономічна класифікація як основа виділення екомерів
Поліщук Юлія Василівна, ulia_ak477@mail.ru, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ.

16) Якість пилку рослин видів роду Philadelphus L. в умовах Лісостепу України
Кругляк Юлія Михайлівна, ulija_kr@ukr.net, Національний ботанічний сад ім М.М. Гришка НАН України

17) Заповідні дендросозоекзоти Українського Полісся у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів
Савоськіна Анна Михайлівна, savoskina@ukr.net, Національний університет біоресурсів і природокори

18) Інтродукція видів роду Асеr L. на Україні
Коріновська Ольга Миколаївна, korinovskaya2009@yandex.ru, Донецький ботанічний сад НАН України

19) Класифікація паркової та лісопаркової рослинності міста Києв
Голик Галина Миколаївна, kaloplaka@gmail.com, Інститут еволюційної екології НАНУ

20) Підготовка Buddleja L. до зими: обрізка, укриття
Скакун Вікторія Олександрівна, skakyn_vika@meta.ua, Національний дендрологічний парк "Соіївка" НАН Укр

21) Таксономічно-типологічна структура фіторізноманіття природо-цінних фітоценозів агроландшафтів України
Ткач Євгенія Дмитрівна, bio_eco@ukr.net, Інститут агроекології і природокористування НААН

22) Популяційна різноманітність Сarex dioica L. (Cyperaceae) за морфометричними параметрами
Сосновська Світлана Володимирівна, svetaizmestieva@yandex.ua, Інститут екології Карпат НАН України

23) Історія інтродукції в Україну представників роду Gymnocladus L.
Ільєнко Олексій Олексійович, dar.iliencko@yandex.ru, НБС ім. М.М. Гришка НАН України

24) Енергозберігальна технологія вирощування груші з екологічним спрямуванням
Ходаківська Юлія Борисівна, kozulina_j1@ukr.net, Інститут садівництва НААН

25) Таксономічна характеристика фіторізноманіття агроландшафтів сполучних територій екомережі Вінниччини
Шавріна Віра Ігорівна, vira.shavrina@gmail.com, Інститут агроекології і природокористування НААН

26) Популяційна різноманітність Сarex dioica L. (Cyperaceae) за морфометричними параметрами
Омельчук Оксана , omelchukoksana@gmail.com, Інститут екології Карпат

27) Використання верб (Salix L.) і тополь (Populus L.) для створення фітокомпозицій
Іщук Любов Петрівна, ischyk-29@mail.ru, Білоцерківський національний аграрний університет

28) Оцінка показників флуктуючої асиметрії місцезростань Acer platanoides L.
Гаврикова Вікторія Сергіївна, viktoria100@i.ua, Інститут еволюційної екології НАН України

29) Особливості вторинної структури ITS2-послідовності ендема Криму Silene jailensis N. Rubtz.
Мартинюк Вікторія Олександрівна, vikamartynuk@ukr.net, КНУ імені Тараса Шевченка

30) Pedicularis sylvatica L. у флорі України
Перегрим Олена Миколаївна, operegrym@gmail.com, НУБіП

31) Розмноження Cladrastis kentukea (Dum.–Cours.) Rudd самосівом в умовах Правобережного Лісостепу України
Порохнява Ольга Леонідівна, porohnyava.olga@yandex.ua, Національний дендрологічний парк

32) Сучасний стан та аналіз охорони вищої водної рослинності басейну річки Сули
Старовойтова Марина Юріївна, kollikoshm@mail.ru, Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААНУ

33) Мікроморфологія квітки і плоду Convallaria majalis L.
Фіщук Оксана Сергіївна, dracaenaok@ukr.net, Східноєвропейський національний університет імені

34) До питання розповсюдження Ceratophyllum tanaiticum Sapeg. на території Харківської області
Рокитянський Артем Борисович, artemborisovichro@gmail.com, Харківська державна зооветеринарна академія

35) Інтегральна оцінка стану рослинності за даними багатоспектрального космічного знімання
Пєстова Ірина Олександрівна, pestovai@ukr.net, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі

36) Спосіб оцінювання та картування видового багатства лісових рослинних угруповань з використанням даних дистанційного зондування Землі
Козлова Анна Олександрівна, ak@casre.kiev.ua, ЦАКДЗ ІГН НАН України

37) Насіннєве розмноження Camellia sasanqua Thunb. в умовах захищеного ґрунту
Харченко Ігор Іванович, aizenkapell@ukr.net, НБС ім. М.М. Гришка НАН України

38) Морфометричні особливості виду Tilia cordata Mill.в умовах урбосередовища
Гончар Ганна , apantova@ukr.net, ІЕЕ НАН

39) Стійкість популяцій рідкісних видів рослин
Клименко Анна Олександрівна, hgrip@rambler.ru, Сумський національний аграрний університет

40) Короткоротаційні плантації тополь та верб: підходи до зниження впливу на глобальні зміни клімату
nesterenko olena , lenaq6q@mail.ru, icbgi nasu

41) Короткоротаційні плантації тополь та верб: підходи до зниження впливу на глобальні зміни клімату.
nesterenko olena , lena6q@mail.ru, ІКБГІ НАНУ

42) Фітоценотична приуроченість рідкісних видів на території заповідного урочища «Цюрупинський сосновий бір» (Херсонська обл., Україна)
Захарова Марина Ярославівна, zaharovamarina03@gmail.com, Херсонський державний уніаерситет

43) Сучасний стан і актуальні завдання досліджень рудеральної рослинності України
Єременко Наталія Сергіївна, nathaly5755@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

44) Синантропна фракція урбанофлори Харкова
Звягінцева Каріна Олександрівна, karina.zvyagintseva@karazin.ua, ХНУ імені В.Н. Каразіна

45) Особливості територіальної диференціації угруповань вищої водної рослинності долини р. Сіверський Донець
Казарінова Ганна , hanna.kazarinova@karazin.ua, ХНУ імені В.Н. Каразіна

46) Алелопатичні властивості інвазійного виду Elaeagnus angustifolia L.
Норенко Катерина Миколаївна, kateryna.norenko@gmail.com, Національний університет "Києво-Могилянська академ

47) Популяційна структура Galanthus nivalis L. в пропонованому ботанічному заказнику місцевого значення «Білосніжний» на Житомирщині
Рак Олександр Олексійович, aleksandr_rak@ukr.net, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка

48) Популяційний аналіз Аnthriscus sylvestris (L.) HOFFM. в різних еколого-ценотичних умовах Лісової зони
Березніченко Юлія Глібівна, yu_berreza@yahoo.com, Інститут еволюційної екології НАН України

49) Загальна характеристика степової рослинності регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (Полтавська область, Україна)
Ханнанова Олеся Равілівна, khannanova87@mail.ru, Полтавський національний педагогічний університет

50) Сучасний стан та актуальні завдання дослідження фіторізноманітності надморських кіс і островів Північного Причорномор'я
Шапошникова Анастасія Олександрівна, shaposhnikova.nastya@yandex.ru, науковий відділ НПП

51) The ecological and floristic characteristics of population of Micromeria dalmatica Benth. on the rocky hills around Trigrad village
Aneva Ina Yosifova, ina.aneva@abv.bg, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS

52) Синтаксономія Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937 високогір'я Свидовецького масиву
Фостяк Тарас Михайлович, digital.herblw@gmail.com, Львівський національний університет ім. Івана Фран

53) Перспективні напрямки біотехнії на території НПП «Олешківські піски»
Садова Олена Федорівна, Sadova.npp@gmai.com, НПП Олешківські піски, аспірантка ХДУ

      Session "Non-vascular (lower) plants and fungi"

1) Studies on phytoplankton of the “Oleksandriya” Natural Park
Білоус Олена Петрівна, bilous_olena@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

2) Сучасний стан використання мікроводоростей у токсикологічному біотестуванні водного середовища
Кошелев Олександр Вікторович, koshelev2006@ukr.net, Інститут морської біології НАН України

3) Ліхеноіндикація забруднення атмосферного повітря в малих населених пунктах Київської області (на прикладі смт. Гостомель)
Шершова Ніна Вікторівна, nina.s.kiev@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

4) Діатомові водорості річок Національного природного парку Пирятинський
Кривошея Ольга Миколаївна, olha_krivosheia@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

5) Accumulation of 137Cs and 90Sr by phytoepiphyton of the Kremenchug Reservoir
Клоченко Петро Дмитрович, pklochenko@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

6) Знахідки видів родів Cystoderma та Cystodermella (Basidiomycota, Agaricales) у басейні р. Псел
Макаренко Яна Миколаївна, ya_makarenko@ukr.net, Полтавський національний педагогічний університет

7) What Is Euglena swirenkoi Arnoldi (Euglenophyta)?
Davydov Denis A., tovarystwo@gmail.com, M.G. Kholodny Institute of Botany NAS of Ukraine

8) On the study of epiphytic algae of the “Oleksandriya” Natural Park
Шевченко Тетяна Федорівна, tf_shevchenko@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

9) Видовий склад фітопатогенної мікофлори в агробіоценозах декоративних квіткових рослин
Марченко Алла Борисівна, allafialko76@ukr.net, Білоцерківський національний аграрний університет

10) First report of the rust fungi Puccinia distincta McAlpine Cooke and Puccinia lagenophorae on Bellis perennis L. in Ukraine
Коритнянська Вікторія Григорівна, kutovaya@rambler.ru, Реставраційний центр України

11) Особливості інвазії Anturus archery до біоти Путильського району
Пахарь Уляна Володимирівна, grulya@gmail.com, Путильський РЦДЮТ

12) Консортивні зв’язки ксилотрофних грибів з чужорідними видами дерев
Іваненко Олександра , ivanenko_mycology@ukr.net, ДУ "Інститут еволюційної екології НАН України"

13) Ліхенофільна мікобіота Національного природного парку «Білобережжя Святослава»
Дармостук Валерій Вікторович, valeriy_d@i.ua, Херсонський державний університет

14) Особливості просторового розподілу макрофітобунтосу у Тендрівській та Ягорлицькій затоках (Чорне море)
Королєсова Дарія Дмитрівна, Chernyakova.darya@gmail.com, Чорноморський біосферний заповідник НАНУ

15) Морфологічна та молекулярна мінливість видів роду Lobochlamys Proshold et al. (Chlorophyta) в культурі
Власюк Марія Миколаївна, mariiavlasiuk@gmail.com, КНУ ім. Т. Шевченка, ННЦ

16) Біорізноманіття Chlorophyta у водоймах Тилігульського регіонального ландшафтного парку
Сардарян Карина Бабиківна, wwwkarinasardarjan@mail.ru, ОНУ імені І.І, Мечникова

17) Перспективи повторного дослідження якості атмосферного повітря урбанізованих територій методом ліхеноіндикації
Клименко Віталій Миколайович, vklim@i.ua, Херсонський державний університет

18) _____
Березовська Вікторія Юріївна, betulaceae@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

19) Дослідження епіфітних водоростей на Quercus robur L. (Fagaceae), Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae) та виділення їх у культуру
Мала Ганна Олексіївна, malayahanna@gmail.com, Херсонський державний університет

20) Особливості сезонної організації альгосистеми «базифіт-епіфіт» Одеського узбережжя
Калашнік Катерина Сергіївна, kalashnik.eka@gmail.com, Інститут морської біології НАН України

21) Доповнення до біоти ксилотрофних піреноміцетів (Ascomycota) Сколівських Бескидів (Українські Карпати)
Бублик Ярослав Юрійович, bublykyaroslav1302fungi@gmail.com, 2. Державний природознавчий музей НАН України

22) Ліхенобіота Широкої балки (Херсонська область, Білозерський район)
Гавриленко Любов Миколаївна, Gavrilenko-lyuba@yandex.ua, Херсонський державний університет

23) Ультраструктурні відмінності поверхні гаметофітів та кори чорноморських бурих водоростей Cystoseira crinita та Cystoseira barbata
Садогурська Соф'я Сергіївна, s.sadogurska@gmail.com, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

24) До вивчення рідкісних лишайників долини річки Інгулець
Наумович Ганна , Naumovich_Anna@i.ua, Херсонський державний університет

25) Попередні результати дослідження ліхенобіоти басейну р. Тетерів
Капець Надія Володимирівна, kapets_n@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

      Session "Experimental botany"

1) Мікроклональне розмноження суниці садової (Fragaria ananassa Duch.)
Бабицький Андрій Ігорович, andriybabytskiy@gmail.com, Національний університет біоресурсів і природокористування України

2) On the role of phenolic compounds in plants under drought conditions
Росіцька Надія Василівна, botanicka@yandex.ua, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка

3) Вплив гіпертермії на акумуляцію індоліл-3-оцтевої кислоти у різних за ознакою термостійкості сортів Glycine Max (L.) Merr.
Яроцька Катерина Миколаївна, Katya.Formus@gmail.com, Інститут ботаніки імені М.Г.Холодного

4) Анатомія та ультраструктура гідропот листків Nuphar lutea (L.) Smith. та Nimphea аlba (L.)
Клименко Олена Миколаївна, li_grey@mail.ru, Інститут ботаніки ім.М.Г. Холодного

5) Вплив синтетичних препаратів на енергозалежну акумуляцію Са2+ в препаратах плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов сольов
Рудницька Марія Володимирівна, mariaaria@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

6) Вплив довгострокового зберігання на морфометричні показники насіння пастернака, моркви, крес-салату, коноплі та стевії
Шевченко Надія Олександрівна, shevchenko_nadyusha@ukr.net, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

7) Вміст вільного проліну у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
Заворотна Тетяна Андріївна, tanya.zavorotna@gmail.com, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

8) Особливості будови епідермісу листків видів роду Limonium Mill. (Plumbaginaceae )
Овсієнко Вікторія Миколаївна, v.ovsienko@list.ru, Херсонський державний університет

9) Some biochemical parameters of spice plants cultivated in the Saratov region
Molchanova Anna Vladimirovna, vovka_ks@rambler.ru, All-Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production

10) Дихання та фотосинтез листків гороху за різної інтенсивності освітлення рослин в умовах модельованої мікрогравітації
Бриков Василь Олександрович, v_brykov@botany.kiev.ua, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Кураїни

11) Виявлення функціональної неоднорідності фотосинтетичного апарату рослин методом фотореєстрації спектрів відбиття
Герц Андрій Іванович, herts@chem-bio.com.ua, Тернопільський національний педагогічний ун-т

12) Мікроклональне розмноження гібридів тритикале за умов in vitro
Пикало Сергій Володимирович, pykserg@ukr.net, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла

13) Оцінка посухостійкості сортів і відбірних гібридних форм чорної смородини (Ribes nigrum L.) і червоних порічок (Ribes rubrum L.)
Кривошапка Вікторія Аліфарманівна, vika.sad@list.ru, Інститут садівництва НААН України

14) Вміст поліфенолів у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
Кос Юлія , n.didenko@chnu.edu.ua, ЧНУ ім.Ю. Федьковича

15) Порівняльний аналіз процесу формування зачатків бічних коренів у Butomus umbellatus та Cucurbita pepo
Жупанов Іван Вікторович, izhupanov@yandex.ua, Институт Ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

16) Рослини Dendrobium linguella RCHBF., що експресують ген ∆9-ацил-ліпідної десатурази ціанобактерії в умовах гіпотермічного стресу
Кирпа-Несміян Тетяна Миколаївна, t-kirpa@ukr.net, ІКБГІ НАН України

17) Регуляція накопичення ліпідів метанолом та пероксидом водню в клітинах Chlamydomonas reinhardtii за умови дефіциту нітрогену.
Степанов Сергій , serhiy1986@ukr.net, Iнститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної

18) Молекулярна організація рибосомних генів Deschapmpsia antarctica
Капустинська Ірина Віталіївна, Iryna_Kapustynska@mail.ru, ЧНУ ім.Юрія Федьковича

19) Молекулярна організація 5S рДНК представників роду Rosa L.
Булавка Ольга Василівна, amere1418@gmail.com, ЧНУ ім. Юрія Федьковича

20) Активність гваякол пероксидази у нокаутних cat3 рослин A. thaliana за дії хлориду натрію
Підлатюк Мирослава Михайлівна, pidlatyuk.miroslava@mail.ru, ЧНУ ім. Юрія Федьковича

21) Вплив сольового стресу на активність аксорбат пероксидази у нокаутних рослин Arabidopsis thaliana
Рудь Ольга Миколаївна, olga.rud.95@mail.ru, ЧНУ ім Юрія Федьковича

22) Використання поліморфізму 5S рДНК у дослідженні структури та еволюції популяцій Acer campestre L.
Петращук Вікторія Іванівна, vikysia.miki@mail.ru, ЧНУ ім. Ю. Федьковича

23) Реакція рослин Triticum aestivum (L.) на обробку насіння сірчанокислим марганцем
Ткач Олена Петрівна, tkachelena84@gmail.com, ДВНЗ

24) Динаміка змін інтенсивності дихання листків Galanthus nivalis L. за різних значень низької температури і вологості повітря
Поліщук Олександр Васильович, polishch@yandex.ru, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

25) Особливості анатомічної будови однорічного пагону Asimina triloba L. Dunal ( Annonaceae )
Коваль Анастасія Олександрівна, nastjakval@rambler.ru, Херсонський державний університет

26) Антоціани в плодах представників Persica vulgaris Mill
Голубкова Ірина Миколаївна, ira_golubkova@mail.ru, НБС ім. М.М. Гришка

27) Вторинна анатомічна будова коренів Chamaecytisus graniticus Rothm.
Вторинна анатомічнГайченя Юлія Володимирівна, gaichenia.julia@yandex.ua, Херсонський Державний Університет

28) Вплив біостимулятора «Вермибіомаг» на клітинний метаболізм і продуктивність ромашки лікарської (Matricaria recutita L.)
Лупак Оксана Миколаївна, oksana_lupak@ukr.net, Львівський національний аграрний університет

29) Захисна відповідь у Triticum aestivum L. за дії біотичних еліситорів
Жук Ірина Вікторівна, iren_zhuk@mail.ru, ІКБГІ НАН України

30) Мікроклональне розмноження суниці садової (Fragaria ananassa Duch.)
Красюков Михайло , mihail95195095@gmail.com, Національний університет біоресурсів і природокори

31) Особливості анатомічної будови пагону Diospyros virginiana L.
Большега Олена Олександрівна, lena.bolshega.94@mail.ru, Херсонський державний університет

32) Про відповідність рядів Клокова до варіантів вторинних структур ITS1 та ITS2 секції Pseudophalolepis Klok. (Centaurea L., Asteraceae)
Діденко Віталія Іванівна, vitaliiadidenko14@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Ше

33) Експресія промотора гена арх2 у нокаутних рослин cat2 арабідопсису в умовах теплового стресу
Лаврінчук Анастасія Олександрівна, klavr161@gmail.com, Національний університет ім.Юрія Федьковича

34) Транскрипційна відповідь на іонізувальнe опромінення генів AtKu70, AtRAD51, AtRad1 A.thaliana L. та пострадіаційне відновлення рослин
Літвінов Сергій В'ячеславович, slitvinov83@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженері

35) Антагоністи та синергісти Hericium coralloides в культурі
Петричук Юрій , yura.petrichuk@yandex.ua, Національний природний парк «Гуцульщина»

36) Фізіологічна активність лікарської сировини Ginkgo biloba L.
Рудницька Марія Володимирівна, rudnytskamaria@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

37) Вміст жирних кислот вегетативних органах рослин виду Crambe aspera вирощених в умовах in vitro
Пушкарьова Надія Олександрівна, pushkarovan@mail.ua, Інститут клітинної біології та генетичної інженері