Актуальні проблеми ботаніки та екології - 2017:
назви тез очних учасників

Image was here...
Зареєструватися/увійти

Завантажити Перший інформаційний лист українською, російською або англійською.


Назви тез очних учасників:

      Секція "Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія"

1) Альгоіндикатори водойм України
Білоус Олена Петрівна, bilous_olena@ukr.net, так

2) Нові знахідки Verpa conica (O.F. Mull.) Sw. (Ascomycota, Pezizales) в Україні
Зикова Марія Олександрівна, zykova.masha@gmail.com,

3) Формування фітообростання на водозапускних лотках Куяльницького лиману
Калашнік Катерина Сергіївна, kalashnik.eka@gmail.com, так

4) Діатомові водорості (Bacillariophyta) р. Сула НПП "Нижньосульський"
Кривошея Ольга Миколаївна, olha_krivosheia@ukr.net,

5) Знахідка рідкісного дискоміцета Peziza saniosa Schrad. в Україні
Снєжик Анастасія Ігорівна, nastiachekulai@gmail.com, так

6) Знахідка рідкісного дискоміцета Peziza saniosa Schrad. в Україні
Щербакова Юлія Володимирівна, pyronama@ukr.net,

      Секція "Систематика та флористика судинних рослин"

1) назва
Безсмертна Олеся Олексіївна, olesya.bezsmertna@gmail.com, ні

2) Орхідні (Orchidaceae Juss.) загальнозоологічного заказника місцевого значення "Гнідавське болото" (м. Луцьк, Волинська область)
Бесарабчук Інна Валеріївна, i.besarabchuk@bk.ru, ні

3) Організація та еволюція генів 5S рРНК представників підродини Amygdaloideae
Надєждіна Анастасія Станіславівна, nadiezhdina12@gmail.com, так

4) Сучасний стан ботаніч ного заказника «Софіївський» (НПП «Нижньодніпровський»)
Пономарьова Альона Анатоліївна, ponomareva.pzf@gmail.com,

5) Види роду Utricularia L. у водній флорі Харківської області
Рокитянський Артем Борисович, artemborisovichro@gmail.com,

      Секція "Екологія рослин та фітоценологія"

1) Критична ревізія класу Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947 в Україні
Винокуров Денис Сергійович, phytosocio@ukr.net, так

2) Нові дані щодо синтаксономії широколистяних лісів (клас Carpino-Fagetea Passarge 1968) України
Давидов Денис Анатолійович, tovarystwo@gmail.com, так

3) Угруповання класу Lemnetea minoris O. Bolόs ex Masclans 1955 на території НПП «Пирятинський»
Коваленко Олексій Анатолійович, corydalis@ukr.net,

4) Анатомічні ознаки листків як індикатори екологічних особливостей ломиносів
Ковалишин Ірина Богданівна, ira_kovalyshyn@ukr.net,

5) Фітоіндикаційна оцінка спонтанної трав’янистої рослинності садово-паркових ландшафтів Середнього Побужжя
Ковтонюк Анна Іванівна, annahloris@gmail.com, ні

6) Рідкісні біотопи долини річки Случ
Коротка Інна Анатоліївна, olshevska_16@bigmir.net,

7) Созологічна цінність схилів Одеських лиманів
Кошелев Олександр Вікторович, koshelev2006@ukr.net, так

8) Функціональна діагностика рослин сортів Phlox paniculata L. за фотоіндукцією флуоресценції хлорофілу листків
Скрипка Ганна Іванівна, anna_skripka@bigmir.net, так

9) Особливості формування протиерозійних насаджень в умовах Києва
Чорномаз Наталія Михайлівна, natachornomaz@ukr.net, так

10) Раритетне угруповання псаммофітної рослинності острова Джарилгач (Херсонська обл., Україна)
Шапошникова Анастасія Олександрівна, anasta3kz@gmail.com,

11) Рідкісні трав’яні та чагарникові степові угруповання долини р. Берда
Ширяєва Дарія Володимирівна, darshyr@gmail.com,

      Секція "Експериментальна ботаніка та мікологія"

1) Allozymic variation and relationships within Viola sect. Viola (Violaceae) in Iran
Marza Esfandiar , iliamarza@gmail.com,

2) Вплив цитрату та сульфату Цинку на синтез ганодерових кислот міцелієм Ganoderma lucidum 1900
Аль-Маалі Галєб Аднанович, galeb.almaali@gmail.com, так

3) Cтійкість A. thaliana зони ЧАЕС до дії генотоксичних агентів
Бриков Василь Олександрович, v_brykov@botany.kiev.ua, так

4) Отримання фасційованих форм Parodia comosa F.Ritter в умовах in vitro
Маляренко Валентина Михайлівна, Vmalyarenko12@gmail.com, так

5) Цитогенетичне дослідження рослин-регенерантів Deschampsia antarctica E. Desv.
Навроцька Дар'я Олександрівна, navrotska.daria@gmail.com,

6) Вплив ефекту зберігання на схожість опроміненого насіння лікарських рослин
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@gmail.com, так

7) Опромінення насіння лікарських рослин як метод збільшення інтенсивності вторинного метаболізму
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@yahoo.com,

8) Вплив фенольних сполук на захисні реакції рослин в умовах посухи
Росіцька Надія Василівна, rositska.nadiia@gmail.com,

9) Вплив Метіура на систему видалення Са2+ в плазматичній мембрані коренів кукурудзи за дії NaCl
Рудницька Марія Володимирівна, mariaaria@ukr.net, так

      Секція "Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура"

1) Особливості насінного розмноження представників роду Rhamnus L. в умовах НДП «Софіївка» НАН України
Журжа Юлія Віталіївна, zhurzhav79@gmail.com, так

2) Про деякі морфологічні особливості стебла і листка вересу звичайного та його сортів
Кузнецова Марія Сергіївна, maria.kiev88@gmail.com, так

3) Інтродукція клонів Populus та Salix в культуру in vitro
Куцоконь Наталія , kutsokon@gmail.com, так

4) Екологічна оцінка стану деревних видів рослин м. Київ за показниками індукції флуоресценції хлорофілу
Нестерова Наталія Георгіївна, natalia_nesterova@i.ua,

5) Фенологія жіночого репродуктивного циклу Pinus mugo Turra в умовах Правобережного Лісостепу України
Пономаренко Галина Михайлівна, galanew1985@gmail.com, так

6) Сезонні ритми розвитку Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України
Порохнява Ольга Леонідівна, porokhniava@gmail.com, так

© Інститут ботаніки. Всі права захищено.
Будь-яке повне або часткове відтворення матеріалів сайту можливе лише за наявності посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).

Унікальних відвідувачів:
Переглядів: