Актуальні проблеми ботаніки та екології - 2018:
назви тез очних учасників

Image was here...
Зареєструватися/увійти

Завантажити Перший інформаційний лист українською, російською або англійською.


Назви тез очних учасників:

      Секція "Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія"

1) Tricharina gilva (Boud. ex Cooke) Eckblad в Україні: поширення та екологія
Атаманчук Аліса Русланівна, atamalyssa@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ “Інстит

2) Різноманіття водоростей р. Гірський Тікич
Березовська Вікторія Юріївна, betulaceae@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

3) Культуральні та мікроморфологічні особливості міцелію різних штамів грибів роду Ganoderma
Бороменський Данило Олександрович, danylo.boromenskyi@gmail.com, Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

4) Карпатський біосферний заповідник
Глеб Руслан Юрійович, gleb.ruslan@gmail.com, Карпатський біосферний заповідник

5) Ліхенофільні гриби: від паразитів до коменсалів
Дармостук Валерій Вікторович, valeriy_d@i.ua, Херсонський державний університет

6) Нові та рідкісні для України гриби та лишайники з території Українських Карпат
Зикова Марія Олександрівна, zykova.masha@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

7) Pioneer Lichen Communities of the Teteriv River Basin (Ukraine)
Капець Надія Володимирівна, kapets_n@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

8) Tribonema viride Pascher (Xanthophyta) ландшафтного заказника «Саги» Херсонська область
Кириленко Вікторія Віталіївна, viktoriakirilenko99@gmail.com, Херсонський державний університет

9) Різноманіття роду Dunaliella Teod. Куяльницького лиману (Україна)
Костенко Д. І., kostenkodiig@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

10) Рід Gomphonema Ehrenberg в альгофлорі р. Сула (Україна)
Кривошея Ольга Миколаївна, olha_krivosheia@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

11) Description of Nupela indonesica sp. nov. (Bacillariophyceae) from freshwater ecosystems in Indonesia
Мальцев Євген Іванович, mz_5@ukr.net, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

12) Facebook-спільнота “Гриби України” як джерело даних з фенології масових видів макроміцетів
Прилуцький Олег Владиславович, oleh.prylutskyi@gmail.com, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

13) Морський макрофітобентос Джарилгацького національного природного парку
Садогурська Соф'я Сергіївна, s.sadogurska@gmail.com, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

14) Новий для України вид кортиціоїдного гриба Hyphodontia alutaria (Hymenochaetales, Schizoporaceae)
Шевченко Марія Василівна, Shevchenko_Mariya@ex.ua, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

      Секція "Систематика та флористика судинних рослин"

1) Папоротеподібні (Polypodiophyta) флори Запорізької області
Безсмертна Олеся Олексіївна, olesya.bezsmertna@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4) Ергазіофіти у адвентивній фракції флори Старобільського злаково-лучного степу.
Кучер Оксана Олександрівна, kucher.oksana29@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

5) Географічний аналіз урбанофлори Північного Приазов’я (на прикладі Бердянська, Приморська та Генічеська)
Мальцева Світлана Юріївна, svetadm32@gmail.com, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького

7) Современные тенденции развития флоры Припятского Полесья
Мялик Александр Николаевич, aleksandr-myalik@yandex.by, Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси

8) Мікроморфологічна характеристика листків українських видів роду Viburnum L.
Павленко-Баришева Валерія Сергіївна, valerie.barysheva@gmail.com, Інститут ботаніки НАН України

9) До питання зменшення видового різноманіття вищих водних рослин у Харківський області
Рокитянський Артем Борисович, artemborisovichro@gmail.com, Харківська державна зооветеринарна академія

10) Щодо особливостей росту і розвитку рослин Crambe maritima в умовах спонтанного поширення в місті Харкові
Садрицька Анна Ігорівн, akina189@gmail.com, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

      Секція "Екологія рослин та фітоценологія"

1) Флористичні особливості лісових територій природоохоронної мережі Семенівського району Чернігівської області
Асмаковський Евгеній Володимирович, revoppp@i.ua, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка,

2) Щодо особливостей еколого-ценотичного складу флори суходільних луків в околицях с. Гайдари (Зміївскьий р-н, Харківська обл.)
Бондаренко Георгій Михайлович, g.m.bond1998@gmail.com, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

3) Extrazonal desertified steppe vegetation in Ukraine
Винокуров Денис Сергійович, phytosocio@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

4) Репродуктивна сфера Picea аbies та P. pungens ‘Glauca’ в насадженнях м. Кривий Ріг
Гусейнова Ельвіра Рафіківна, huseinova93@gmail.com, Криворізький ботанічний сад НАН України

5) Рідкісні види рослин лісового заказника загальнодержавного значення «Березові колки» (Голопристанський р-н, Херсонська обл.)
Захарова Марина Ярославівна, zaharovamarina03@gmail.com, Херсонський державний університет

6) Проростання Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. s.str. (Vitaceae) як показник інвазійного статусу виду у флорі України
Каліста Марія Сергіївна, crambe@ukr.net, Національний науково-природничий музей НАН України

7) Угруповання заплавного ефемеретуму Національного природного парку «Пирятинський» (Полтавська область, Україна)
Коваленко Олексій Анатолійович, corydalis.kovalenko@gmail.com, Національний науково-природничий музей НАН України

8) Особливості синантропізації спонтанної флори парків-пам'яток садово-паркового мистецтва м.Вінниця
Ковтонюк Анна Іванівна, annahloris@gmail.com, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України

9) Еколого-ценотична характеристика популяції Veratrum lobelianum Bernh. біля м. Ірпінь (Київська обл.)
Козир Микола Станіславович, geobot2@ukr.net, Інститут еволюційної екології НАН України

10) Степова рослинність природного заповідника «Єланецький степ»
Конайкова Валерія Олегівна, konaykova@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11) Рослинність класу Isoëto-Nano-Juncetea в долині річки Случ
Коротка І. А., korotkayainna28@gmail.com, 1Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

13) Використання Betula pendula Roth як біоіндикатора стану навколишнього середовища м. Кривий Ріг
Петрушкевич Юлія Миколаївна, Petrushkevitch.yulya@gmail.com, Донецький ботанічний сад НАН України

16) Нові відомості про сфагнові болота-блюдця на південній межі поширення
Чусова Ольга Олександрівна, olgachusova28@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

17) Характеристика основних типів фітоценозів в межах НПП «Великий Луг»
Шевченко А. В., ashe@i.ua, Національний природний парк «Великий Луг»

18) Рідкісні степові угруповання НПП «Бузький Гард»
Ширяєва Дарія Володимирівна, darshyr@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

19) Синтаксономічне різноманіття лісової рослинності м. Київ
Яценко Галина Миколаївна, kaloplaka@gmail.com, Інститут еволюційної екології НАНУ

      Секція "Експериментальна ботаніка, мікологія та агротехнологія"

1) Отримання трансгенних рослин Amaranthus L. після агротрансформації методом “floral-dip”
Yaroshko Olha Mikolaivna, 90tiger90@mail.ru, Institute of Cell Biology and Genetic Engineering

2) Конституційне та індуковане накопичення калози та фенольних сполук як елементів системної стійкості проростків озимої пшениці
Ємельянов Володимир Ігорович, vldeml@ukr.net, ІКБГІ НАНУ

3) Дереворуйнівні гриби − як джерело важливих полісахаридів з еліситорними властивостями
Богославець Віталіна Анатоліївна, bogoslavetsvita@gmail.com, Національний університет біоресурсів і природокористування України

4) Різниця у структурно-функціональній організації плаваючих листки Nuphr lutea (L.) Smith. та Nymphaea alba L. може відображатися на стійкості
Бриков Василь Олександрович, v_brykov@botany.kiev.ua, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Кураїни

5) Оптимізація складу субстратів при твердофазному культивуванні Pleurotus ostreatus (Jack.: Fr.) Kumm.
Власенко Катерина Миколаївна, ekaterina.udhtu@gmail.com, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

6) Вплив кліностатування на процеси енергозабезпечення клітин Pisum sativum L. під дією достатнього та субоптимального освітлення
Кізченко Ольга , okizchenko@gmail.com, НаУКМА

7) Застосування біопрепаратів для насіннєвого розмноження стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) розсадним способом
Ковалишин Ірина Богданівна, ira_kovalyshyn@ukr.net, Інститут садівництва НААН України

8) Вплив фітогормонів на розвиток базидіоміцетів
Кузнецова Ольга Віталіївна, olga59kk@gmail.com, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

9) Зміна експресії білків у рослин під впливом стресових факторів як відображення взаємодії сигнальних систем
Нестеренко Олена Геннадіївна, lena6q@ukr.net, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

11) Спосіб підвищення вмісту флавоноїдів у сировині лікарських рослин шляхом передпосівної радіаційної обробки насіння
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

12) Вплив Метіура на кінетичні параметри Са2+/Н+ антипортера у вакуолярній мембрані з коренів проростків кукурудзи
Рудницька Марія Володимирівна, mariaaria@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

14) Дія метанолу на автотрофний, міксотрофний ріст та активність карбоангідрази Chlamydomonas reinhardtii
Степанов Сергій , serhiy1986@ukr.net, Iнститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної

15) рН-залежна активація/інактивація CF1 - АТФази хлоропластів шпинату
Хомочкін Андрій Павлович, membrana@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

16) Оптимизация криоконсервирования микроводорослей Dunaliella salina
Чернобай Надія , nadiiachernobai@gmail.com, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини

      Секція "Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура"

1) Англійські троянди селекції початку ХХІ століття.
Гордієнко Дарія Сергіївна, gordiyenkodariya@gmail.com, Державний дендрологічний парк

2) Соснове пракриволісся – біологічно-стійка екосистема високогір’я на території НПП «Верховинський»
Коляджин Іван Ігорович, ivan_ko@i.ua, Національний природний парк "Верховинський"

3) Iнтродукцiя видiв роду Pinus L. секцii Сеmbrae на ботанiко-географiчних дiлянках Нацiонального ботанiчного саду iм. М.М. Гришка
Рак Олександр Олексійович, aleksandr_rak@ukr.net, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

4) Оцінка успішності інтродукції представників роду Sedum L. за умов м. Енергодар
Яковлєва-Носарь С. О., krokus17.zp@gmail.com, Запорізький національний університет

© Інститут ботаніки. Всі права захищено.
Будь-яке повне або часткове відтворення матеріалів сайту можливе лише за наявності посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).

Унікальних відвідувачів:
Переглядів: