Рада молодих учених

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 

Головна

"Актуальні проблеми ботаніки та екології" - 2016

Матеріали конференцій "Актуальні проблеми ботаніки та екології"

План заходів 2016

Корисні посилання

Конференції

Склад Ради молодих учених

Положення про РМУ

Контактна інформація

 

ukr   rus   eng

 

Зареєструватися/увійти

Завантажити Перший інформаційний лист українською або англійською.

Назви тез зареєстрованих учасників конференції з усною або постерною доповіддю:

      Секція "Вищі рослини"

1) Evaluation of the prospects of okra (Hibiscus esculentus L.) cultivation in eastern Ukraine
Yaroshko Olha Mikolaivna, 90tiger90@mail.ru,

2) Спонтанна рослинність Немирівського, Печерського та Сокілецького парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
Ковтонюк Анна Іванівна, anna-hloris@yandex.ua,

3) Декоративність дрібноквіткових ломиносів (рід Clematis L.)
Ковалишин Ірина Богданівна, ira_kovalyshyn@ukr.net,

4) Синтаксономія заплавних лісів басейну р. Савранки
Польовий Євген Вадимович, nice__job@ukr.net, Вищі рослини

5) Інвазійні види у рослинних угрупованнях півночі Луганської області
Чусова Ольга Олександпівна, olgachusova28@gmail.com,

6) Гібриди і гібридогенні види: порушники чіткого порядку у природі
Ольшанський Ігор Григорович, olshansky1982@ukr.net,

7) Синтаксономія лучної рослинності долини річки Случ
Ольшевська Інна Анатоліївна, olshevska_16@bigmir.net,

8) Ценотична диференціація степової та пустельної рослинності Республіки Калмикія
Винокуров Денис Сергійович, phytosocio@ukr.net,

9) Синтаксономічна класифікація як основа виділення екомерів
Поліщук Юлія Василівна, ulia_ak477@mail.ru,

10) Інтродукція видів роду Асеr L. на Україні
Коріновська Ольга Миколаївна, korinovskaya2009@yandex.ru, Вищі рослини

11) Класифікація паркової та лісопаркової рослинності міста Києв
Голик Галина Миколаївна, kaloplaka@gmail.com,

12) Історія інтродукції в Україну представників роду Gymnocladus L.
Макарова Дар’я Георгіївна, dar.iliencko@yandex.ru,

13) Популяційна різноманітність Сarex dioica L. (Cyperaceae) за морфометричними параметрами
Омельчук Оксана , omelchukoksana@gmail.com, Вищі рослини

14) Використання верб (Salix L.) і тополь (Populus L.) для створення фітокомпозицій
Іщук Любов Петрівна, ischyk-29@mail.ru,

15) Оцінка показників флуктуючої асиметрії місцезростань Acer platanoides L.
Гаврикова Вікторія Сергіївна, viktoria100@i.ua,

16) Особливості вторинної структури ITS2-послідовності ендема Криму Silene jailensis N. Rubtz.
Мартинюк Вікторія Олександрівна, vikamartynuk@ukr.net, Вищі рослини

17) Розмноження Cladrastis kentukea (Dum.–Cours.) Rudd самосівом в умовах Правобережного Лісостепу України
Порохнява Ольга Леонідівна, porohnyava.olga@yandex.ua,

18) До питання розповсюдження Ceratophyllum tanaiticum Sapeg. на території Харківської області
Рокитянський Артем Борисович, artemborisovichro@gmail.com,

19) Інтегральна оцінка стану рослинності за даними багатоспектрального космічного знімання
Пєстова Ірина Олександрівна, pestovai@ukr.net,

20) Спосіб оцінювання та картування видового багатства лісових рослинних угруповань з використанням даних дистанційного зондування Землі
Козлова Анна Олександрівна, ak@casre.kiev.ua, Вищі рослини

21) Короткоротаційні плантації тополь та верб: підходи до зниження впливу на глобальні зміни клімату.
nesterenko(куцоконь)kutsokon@gmail.com olena(наталія) , lena6q@mail.ru, Вищі рослини

22) Фітоценотична приуроченість рідкісних видів на території заповідного урочища «Цюрупинський сосновий бір» (Херсонська обл., Україна)
Захарова Марина Ярославівна, zaharovamarina03@gmail.com,

23) Алелопатичні властивості інвазійного виду Elaeagnus angustifolia L.
Норенко Катерина Миколаївна, kateryna.norenko@gmail.com,

24) Популяційний аналіз Аnthriscus sylvestris (L.) HOFFM. в різних еколого-ценотичних умовах Лісової зони
Березніченко Юлія Глібівна, yu_berreza@yahoo.com,

25) Сучасний стан та актуальні завдання дослідження фіторізноманітності надморських кіс і островів Північного Причорномор'я
Шапошникова Анастасія Олександрівна, shaposhnikova.nastya@yandex.ru,

26) Перспективні напрямки біотехнії на території НПП «Олешківські піски»
Садова Олена Федорівна, Sadova.npp@gmai.com,

      Секція "Нижчі рослини та гриби"

1) Сучасний стан використання мікроводоростей у токсикологічному біотестуванні водного середовища
Кошелев Олександр Вікторович, koshelev2006@ukr.net,

2) Ліхеноіндикація забруднення атмосферного повітря в малих населених пунктах Київської області (на прикладі смт. Гостомель)
Шершова Ніна Вікторівна, nina.s.kiev@gmail.com,

3) What Is Euglena swirenkoi Arnoldi (Euglenophyta)?
Davydov Denis A., tovarystwo@gmail.com,

4) First report of the rust fungi Puccinia distincta McAlpine Cooke and Puccinia lagenophorae on Bellis perennis L. in Ukraine
Коритнянська Вікторія Григорівна, kutovaya@rambler.ru,

5) Консортивні зв’язки ксилотрофних грибів з чужорідними видами дерев
Іваненко Олександра Миколаївна, ivanenko_mycology@ukr.net,

6) Ліхенофільна мікобіота Національного природного парку «Білобережжя Святослава»
Дармостук Валерій Вікторович, valeriy_d@i.ua,

7) Особливості просторового розподілу макрофітобунтосу у Тендрівській та Ягорлицькій затоках (Чорне море)
Королєсова Дарія Дмитрівна, Chernyakova.darya@gmail.com,

8) Морфологічна та молекулярна мінливість видів роду Lobochlamys Proshold et al. (Chlorophyta) в культурі
Власюк Марія Миколаївна, mariiavlasiuk@gmail.com,

9) Перспективи повторного дослідження якості атмосферного повітря урбанізованих територій методом ліхеноіндикації
Клименко Віталій Миколайович, vklim@i.ua,

10) _____
Березовська Вікторія Юріївна, betulaceae@ukr.net,

11) Дослідження епіфітних водоростей на Quercus robur L. (Fagaceae), Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae) та виділення їх у культуру
Мала Ганна Олексіївна, malayahanna@gmail.com,

12) Особливості сезонної організації альгосистеми «базифіт-епіфіт» Одеського узбережжя
Калашнік Катерина Сергіївна, kalashnik.eka@gmail.com,

13) Ліхенобіота Широкої балки (Херсонська область, Білозерський район)
Гавриленко Любов , Gavrilenko-lyuba@yandex.ua, Нижчі рослини та гриби

14) Ультраструктурні відмінності поверхні гаметофітів та кори чорноморських бурих водоростей Cystoseira crinita та Cystoseira barbata
Садогурська Соф'я Сергіївна, s.sadogurska@gmail.com, Нижчі рослини та гриби

15) До вивчення рідкісних лишайників долини річки Інгулець
Наумович Ганна , Naumovich_Anna@i.ua,

16) Попередні результати дослідження ліхенобіоти басейну р. Тетерів
Капець Надія , kapets_n@ukr.net, Нижчі рослини та гриби

      Секція "Експериментальна ботаніка"

1) On the role of phenolic compounds in plants under drought conditions
Росіцька Надія Василівна, botanicka@yandex.ua,

2) Анатомія та ультраструктура гідропот листків Nuphar lutea (L.) Smith. та Nimphea аlba (L.)
Клименко Олена Миколаївна, li_grey@mail.ru,

3) Вплив синтетичних препаратів на енергозалежну акумуляцію Са2+ в препаратах плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов сольов
Рудницька Марія Володимирівна, mariaaria@ukr.net,

4) Вплив довгострокового зберігання на морфометричні показники насіння пастернака, моркви, крес-салату, коноплі та стевії
Шевченко Надія Олександрівна, shevchenko_nadyusha@ukr.net,

5) Особливості будови епідермісу листків видів роду Limonium Mill. (Plumbaginaceae )
Овсієнко Вікторія Миколаївна, v.ovsienko@list.ru,

6) Дихання та фотосинтез листків гороху за різної інтенсивності освітлення рослин в умовах модельованої мікрогравітації
Бриков Василь Олександрович, v_brykov@botany.kiev.ua,

7) Мікроклональне розмноження гібридів тритикале за умов in vitro
Пикало Сергій Володимирович, pykserg@ukr.net,

8) Порівняльний аналіз процесу формування зачатків бічних коренів у Butomus umbellatus та Cucurbita pepo
Жупанов Іван Вікторович, izhupanov@yandex.ua,

9) Рослини Dendrobium linguella RCHBF., що експресують ген ∆9-ацил-ліпідної десатурази ціанобактерії в умовах гіпотермічного стресу
Кирпа-Несміян Тетяна Миколаївна, t-kirpa@ukr.net,

10) Регуляція накопичення ліпідів метанолом та пероксидом водню в клітинах Chlamydomonas reinhardtii за умови дефіциту нітрогену.
Степанов Сергій , serhiy1986@ukr.net, Експериментальна ботаніка

11) Вторинна анатомічна будова коренів Chamaecytisus graniticus Rothm.
Гайченя Юлія Володимирівна, gaichenia.julia@yandex.ua,

12) Особливості анатомічної будови пагону Diospyros virginiana L.
Большега Олена Олександрівна, lena.bolshega.94@mail.ru, Експериментальна ботаніка